நோயெதிர்ப்பு மற்றும் எலும்பு வலிமையில் விளையாட்டுகளின் செல்வாக்கிற்கான ஒரு வழிமுறையை உயிரியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்

நோயெதிர்ப்பு மற்றும் எலும்பு வலிமையில் விளையாட்டுகளின் செல்வாக்கிற்கான ஒரு வழிமுறையை உயிரியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்
நோயெதிர்ப்பு மற்றும் எலும்பு வலிமையில் விளையாட்டுகளின் செல்வாக்கிற்கான ஒரு வழிமுறையை உயிரியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்

வீடியோ: நோயெதிர்ப்பு மற்றும் எலும்பு வலிமையில் விளையாட்டுகளின் செல்வாக்கிற்கான ஒரு வழிமுறையை உயிரியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்

வீடியோ: நோயெதிர்ப்பு மற்றும் எலும்பு வலிமையில் விளையாட்டுகளின் செல்வாக்கிற்கான ஒரு வழிமுறையை உயிரியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்
வீடியோ: உடலில் எலும்பு பிரச்சனையா அப்போ இதை பாருங்க! | எலும்பு பிரச்சனைக்கு தீர்வு | உடல் உறுப்புகள் 2023, ஜூன்
Anonim

விளையாட்டு விளையாடுவது உடலை பலப்படுத்துகிறது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விஞ்ஞானிகள் உட்டாவில் உள்ள குழந்தைகள் மருத்துவ மையத்தில் உள்ள ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது.

Image
Image

நேச்சர் இதழின் கூற்றுப்படி, ஆராய்ச்சியின் பொருள் லெப்டின் ஏற்பி செல்கள் ஆகும், இது ஆஸ்டியோலெக்டினை உருவாக்குகிறது. பெரி-தமனி செல்கள் விரைவாகப் பிரிந்து, குறுகிய காலமாக, எலும்பு முறிவுக்குப் பிறகு எண்ணிக்கையில் அதிகரித்து, வயதானவுடன் குறைந்து வருகின்றன. அவை எலும்பு மஜ்ஜையின் தமனி இரத்த நாளங்களுக்கு அருகில் மட்டுமே அமைந்துள்ளன மற்றும் ஸ்டெம் செல்கள் தொகுப்பில் ஈடுபட்டுள்ளன, ஆனால் அவற்றின் வளர்ச்சி வயதுக்கு ஏற்ப குறைகிறது.

விஞ்ஞானிகள் எலிகளுடன் ஒரு பரிசோதனை நடத்தினர். கூண்டில் இயங்கும் சக்கரங்கள் நிறுவப்பட்டன, எலிகள் தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யப்பட்டன. பயிற்சியின் விளைவாக, கொறித்துண்ணிகளின் தசைகள் வலுப்பெற்றன. ஒரு ஆய்வக ஆய்வில் தமனிகளைச் சுற்றியுள்ள ஆஸ்டியோலெக்டின் செல்கள் அதிகரிப்பதைக் காட்டியது.

இதனால், எலும்பு மஜ்ஜையில் உயிரணு மீளுருவாக்கம் இயந்திர தூண்டுதலால் ஏற்படுகிறது என்று விஞ்ஞானிகள் முடிவு செய்கின்றனர். உடல் உழைப்பு மற்றும் வழக்கமான பயிற்சியின் மூலம், தூண்டுதல் தமனி நாளங்கள் வழியாக எலும்பு மஜ்ஜைக்கு பரவுகிறது, இது எலும்பு உருவாக்கும் கலத்தை புதுப்பிக்க வழிவகுக்கிறது, இதன் விளைவாக, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் எலும்பு திசுக்கள் பலப்படுத்தப்படுகின்றன.

தலைப்பு மூலம் பிரபலமான